Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ

Ο θεσμός της χάριτος προβλέπεται στο άρθρο 47 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα, ύστερα από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης και τη γνώμη συμβουλίου Χαρίτων που συγκροτείται κατά πλειοψηφία από δικαστές, να χαρίζει, να μετατρέπει ή να μετριάζει τις ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια, καθώς και να αίρει τις κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινών που έχουν επιβληθεί ή εκτιθεί.

Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής

Μετά θάνατο ενός προσώπου οι στενοί συγγενείς του αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν με την περιουσία του. Πέρα από τις κλασσικές δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, δηλαδή την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς, υπάρχει και μια τρίτη διέξοδος όχι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό. Ο νόμος δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στον κληρονόμο να αποδεχτεί την περιουσία του θανόντος με το ευεργέτημα της απογραφής, η οποία υπερτερεί σε πλεονεκτήματα από την αποποίηση.

Συμμόρφωση Επιχείρησης και E-Shop με τον GDPR

Όπως είναι γνωστό πλέον σε κάθε χρήστη του διαδικτύου, εδώ και τρία έτη είναι σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) οι υποχρεώσεις του οποίου δεσμεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται δεδομένα.

Σελίδες