Τραπεζικό Δίκαιο

Με γνώμονα την προάσπιση των οφειλετών, αναλαμβάνουμε τη νομική τους προστασία κατά των τραπεζών, την προσπάθεια ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, κόκκινων δανείων, την προστασία τους από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ενώ παρέχουμε νομική υποστήριξη στην ερμηνεία των δανειακών συμβάσεων.

Σχετικά άρθρα...

Ποια θεωρείται η κύρια κατοικία που προστατεύεται βάσει του Ν. 4605/2019, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην
Σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος οφειλέτη διαταγής πληρωμής από το Δανειστή του (Ιδιώτη, Τραπεζικό Ίδρυμα κλπ), άμεσα θα πρέπει να
Αρχική

Value

Loyalty

Commitment


Επικοινωνήστε μαζί μας!

Phone: +30 210 6437746

Fax: +30 210 3002757

Email: info@vlc-law.gr

    

Το γραφείο μας βρίσκεται:

Κόνιαρη 45 και Λεωφ. Αλεξάνδρας

Αμπελόκηποι, Αθήνα

ΤΚ 11471