Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό Δίκαιο - Δικηγορικό Γραφείο Αθήνα

Με γνώμονα την προάσπιση των οφειλετών, αναλαμβάνουμε τη νομική τους προστασία κατά των τραπεζών, την προσπάθεια ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, κόκκινων δανείων, την προστασία τους από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ενώ παρέχουμε νομική υποστήριξη στην ερμηνεία των δανειακών συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε την εξειδικευμένη δικηγόρο για θέματα τραπεζικού δικαίου Στυλιανή Μπακαμήτσου στο +30 698 4183366.

Σχετικά άρθρα...

Σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος οφειλέτη διαταγής πληρωμής από το Δανειστή του (Ιδιώτη, Τραπεζικό Ίδρυμα κλπ), άμεσα θα πρέπει να