Νομικά Άρθρα - Νομολογία

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ολοένα και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προστρέχουν στη διαδικασία του Νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας», δυνάμει του οποίου έχει εισαχθεί τα τελευταία δύο και πλέον έτη, εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών προς Τράπεζες, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 344/1976, σύμφωνα με το οποίο για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξεως κατά κανόνα απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Στο εν λόγω άρθρο, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 του Νόμου 4674/2020, καθορίζονται τα σφάλματα που μπορούν να συναντηθούν σε μία ληξιαρχική πράξη και ο τρόπος διόρθωσης αυτών.  

ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Με το άρθρο 259 ΠΚ προστατεύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και των κρατικών οργανισμών, η νόμιμη άσκηση της δημόσιας εξουσίας και το συμφέρον των πολιτών. Ακόμη, αποτρέπεται η κρατική αυθαιρεσία και η προσβολή της δημόσιας υπηρεσίας από τα ίδια της τα όργανα. Το αδίκημα συντελείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για ιδιαίτερο έγκλημα και άρα δράστης του μπορεί να είναι μόνο υπάλληλος, οποιοσδήποτε υπάλληλος, δηλαδή και αυτός που έχει γενικά υπηρεσιακά καθήκοντα.

Σελίδες