Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Όποιος καταληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο να προμηθεύεται ή να κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή τα καλλιεργεί σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε (5) μηνών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Το διαδίκτυο αποτελεί στις μέρες μας αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, καθώς χρησιμοποιείται ευρύτατα σε αρκετούς τομείς της ζωής μας. Ως εργαλείο που παρέχει πρόσβαση σε απεριόριστο όγκο πληροφοριών σε ελάχιστο χρόνο, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις, το διαδίκτυο χρησιμοποιείται πλέον από την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, εργασίας κ.λ.π.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (ΕΕΣ) είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της ΕΕ που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη προσώπου, το οποίο κατοικεί ή διαμένει στο έδαφος άλλης χώρας της ΕΕ. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι το πρόσωπο που αναζητείται να παραδοθεί στη χώρα που εξέδωσε το ΕΕΣ είτε για να δικασθεί για την αξιόποινη πράξη που του καταλογίζεται είτε για να εκτίσει την ποινή που του έχει ήδη επιβληθεί από το Δικαστήριο της χώρας στην οποία δικάσθηκε. 

Σελίδες