Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

Νόμος 4624/2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα

Ήδη από πρώτη Σεπτεμβρίου 2019 (01-09-2019) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4624/2019. Ο εν λόγω νόμος, τυγχάνει εφαρμοστικός του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Καθίσταται λοιπόν πιο επιτακτικό από ποτέ, για όλους τους επαγγελματίες η άμεση συμμόρφωση τους (αν και ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από τις 25-05-2018), ιδίως μετά την πρώτη επιβολή προστίμου 150.000 Ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε επιχείρηση, λόγω της μη συμμόρφωσης της με τον Κανονισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Με τον κώδικα ελληνικής ιθαγένειας προβλέπεται προβλέπεται η κτήση της ιθαγένειας από ανήλικο ή νεαρό ενήλικο αλλοδαπό λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία

Με τον Ν.4735/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021.

Πλέον αλλοδαπός μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση, εφόσον πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

Σελίδες