Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαταγή πληρωμής είναι μια δικαστική επιταγή που εκδίδει ο δικαστής, με την οποία διατάζει τον οφειλέτη να πληρώσει στο δανειστή το πρόδηλο χρηματικό χρέος του. Με τη διαταγή πληρωμής ο δανειστής μπορεί να διεκδικήσει από τον οφειλέτη την απαίτηση του σε σύντομο χρόνο αφού πετύχει την έκδοση διαταγής πληρωμής και στη συνέχεια να προβεί σε όλα τα μέσα εκτέλεσης που του δίνει ο νόμος (αναγκαστική κατάσχεση, πλειστηριασμό κλπ).

Πλεονεκτήματα έκδοσης:

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Διαδικασία - Δικαιολογητικά

Απαραίτητη είναι η εμπρόθεσμη διαδικασία δήλωσης της ακίνητης περιουσίας μας στο κτηματολόγιο προκειμένου να δηλωθούμε κύριοι των ακινήτων μας και να αποφύγουμε είτε τυχόν λανθασμένες εγγραφές, είτε το χαρακτηρισμό της περιουσίας μας ως αγνώστου ιδιοκτήτη καθώς και την καταβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.

Σελίδες