Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

Αλλαγές στις τακτικές άδειες κρατουμένων και τις αγροτικές φυλακές

Ψηφίστηκε εν τέλει δια μέσω πολλών αντιδράσεων ο νέος νόμος που αλλάζει μεταξύ άλλων και τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικής αδείας σε φυλακισμένους καθώς και τις προϋποθέσεις μεταγωγής κρατουμένων σε αγροτικές φυλακές (ΦΕΚ 247/11-12-2020).

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
1) Αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικής αδείας, ορίστηκε με βάση τη συνολική ποινή το ποσοστό αυτής που πρέπει να έχει εκτιθεί και συγκεκριμένα:

Τα δικαιώματα των ανηλίκων στην ποινική διαδικασία μετά τον Ν. 4689/2020

Ο ανήλικος ύποπτος ή κατηγορούμενος απολαμβάνει αυξημένη προστασία από το νόμο με διευρυμένα δικαιώματα καθ’ όλη την ποινική διαδικασία.

Έχει δικαίωμα συνδρομής σε όλα τα στάδια της ποινικής δίωξης τόσο από δικηγόρο όσο και από τον ασκούντα την επιμέλεια του. Η επικοινωνία του ανηλίκου και του δικηγόρου του είναι απόρρητη και πραγματοποιείται με συναντήσεις, αλληλογραφία, τηλεφωνικές συνομιλίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο.
Η συνδρομή από δικηγόρο περιλαμβάνει τα εξής:

Σελίδες