Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΑΡΣΗ – ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Όταν φτάσει επιτέλους η ώρα της αποπληρωμής του στεγαστικού σας δανείου, η αμέσως επόμενη κίνηση που θα πρέπει να κάνετε είναι να εξαλείψετε την προσημείωση υποθήκης που έχει εγγράψει ο δανειστής (συνήθως τράπεζα) σε αυτό. Τι είναι όμως η προσημείωση υποθήκης και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε για να την εξαλείψετε από το ακίνητό σας; Η προσημείωση υποθήκης είναι ουσιαστικά μια εξασφάλιση του δανειστή σε περίπτωση μη ομαλής αποπληρωμής του δανείου.

Αλλαγές στις τακτικές άδειες κρατουμένων και τις αγροτικές φυλακές

Ψηφίστηκε εν τέλει δια μέσω πολλών αντιδράσεων ο νέος νόμος που αλλάζει μεταξύ άλλων και τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικής αδείας σε φυλακισμένους καθώς και τις προϋποθέσεις μεταγωγής κρατουμένων σε αγροτικές φυλακές (ΦΕΚ 247/11-12-2020).

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
1) Αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικής αδείας, ορίστηκε με βάση τη συνολική ποινή το ποσοστό αυτής που πρέπει να έχει εκτιθεί και συγκεκριμένα:

Σελίδες