Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

Προστασία της εγκυμοσύνης από την απόλυση στον ιδιωτικό τομέα

Με τον νέο νόμο Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ Α' 101/19.06.2021) για την προστασία της εργασίας θεσμοθετήθηκε η προστασία της μητρότητας αλλά και της πατρότητας από την απόλυση.

1) Προστασία της Μητρότητας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο, εξαιτίας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, εφόσον αδυνατεί ολικώς ή μερικώς  να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, αλλά και για λόγους τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εφόσον εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγο του, τα τέκνα ή τους γονείς του, όπως ορίζει ο νόμος στο άρθρο 1666 ΑΚ.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας μπορεί κατ` εξαίρεση να αιτηθεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών (3) ετών, εφόσον αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της αίτησης:

Σελίδες