Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Με τον κώδικα ελληνικής ιθαγένειας προβλέπεται προβλέπεται η κτήση της ιθαγένειας από ανήλικο ή νεαρό ενήλικο αλλοδαπό λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία

Με τον Ν.4735/2020 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021.

Πλέον αλλοδαπός μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση, εφόσον πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.

ΑΡΣΗ – ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Όταν φτάσει επιτέλους η ώρα της αποπληρωμής του στεγαστικού σας δανείου, η αμέσως επόμενη κίνηση που θα πρέπει να κάνετε είναι να εξαλείψετε την προσημείωση υποθήκης που έχει εγγράψει ο δανειστής (συνήθως τράπεζα) σε αυτό. Τι είναι όμως η προσημείωση υποθήκης και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε για να την εξαλείψετε από το ακίνητό σας; Η προσημείωση υποθήκης είναι ουσιαστικά μια εξασφάλιση του δανειστή σε περίπτωση μη ομαλής αποπληρωμής του δανείου.

Σελίδες