Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

Τα δικαιώματα των ανηλίκων στην ποινική διαδικασία μετά τον Ν. 4689/2020

Ο ανήλικος ύποπτος ή κατηγορούμενος απολαμβάνει αυξημένη προστασία από το νόμο με διευρυμένα δικαιώματα καθ’ όλη την ποινική διαδικασία.

Έχει δικαίωμα συνδρομής σε όλα τα στάδια της ποινικής δίωξης τόσο από δικηγόρο όσο και από τον ασκούντα την επιμέλεια του. Η επικοινωνία του ανηλίκου και του δικηγόρου του είναι απόρρητη και πραγματοποιείται με συναντήσεις, αλληλογραφία, τηλεφωνικές συνομιλίες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οποιονδήποτε άλλον νόμιμο τρόπο.
Η συνδρομή από δικηγόρο περιλαμβάνει τα εξής:

Έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων

Με την υπ΄αριθμόν 7/2020 Γνωμοδότηση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, αποσαφηνίστηκε το ζήτημα του εάν επιτρέπεται ή όχι έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων από τρίτο πρόσωπο μη κατέχον τη δικηγορική ιδιότητα. Σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση έρευνα στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων επιτρέπεται σε δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας και κάθε τρίτο πρόσωπο που συνοδεύεται όμως απαραιτήτως από δικηγόρο. 

Νέος νόμος για την παραγραφή των ποινών (Ν. 4689/2020)

Με τον Ν. 4689/2020  (ΦΕΚ Α' 103/27.05.2020) επιχειρήθηκε η αποσυμφόρηση για ακόμη μία φορά (μετά τον Ν.4411/2016) των δικαστηρίων από ποινικές υποθέσεις μικρής απαξίας. 

Σελίδες