Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

Αποδοχή κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής

Μετά θάνατο ενός προσώπου οι στενοί συγγενείς του αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν με την περιουσία του. Πέρα από τις κλασσικές δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, δηλαδή την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς, υπάρχει και μια τρίτη διέξοδος όχι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό. Ο νόμος δίνει επιπλέον τη δυνατότητα στον κληρονόμο να αποδεχτεί την περιουσία του θανόντος με το ευεργέτημα της απογραφής, η οποία υπερτερεί σε πλεονεκτήματα από την αποποίηση.

Συμμόρφωση Επιχείρησης και E-Shop με τον GDPR

Όπως είναι γνωστό πλέον σε κάθε χρήστη του διαδικτύου, εδώ και τρία έτη είναι σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) οι υποχρεώσεις του οποίου δεσμεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται δεδομένα.

Νόμος 4624/2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα

Ήδη από πρώτη Σεπτεμβρίου 2019 (01-09-2019) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4624/2019. Ο εν λόγω νόμος, τυγχάνει εφαρμοστικός του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Καθίσταται λοιπόν πιο επιτακτικό από ποτέ, για όλους τους επαγγελματίες η άμεση συμμόρφωση τους (αν και ήδη θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από τις 25-05-2018), ιδίως μετά την πρώτη επιβολή προστίμου 150.000 Ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε επιχείρηση, λόγω της μη συμμόρφωσης της με τον Κανονισμό.

Σελίδες