Με μεγάλη εμπειρία, υπευθυνότητα και εχεμύθεια, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη μηνύσεων, υπομνημάτων, αιτήσεων ενώπιον εισαγγελέων και δικαστικών
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους υποθέσεις αστικής φύσεως, οικογενειακού δικαίου και συγκεκριμένα την έκδοση διαζυγίων (συναινετικών και κατ’
Με γνώμονα την προάσπιση των οφειλετών, αναλαμβάνουμε τη νομική τους προστασία κατά των τραπεζών, την προσπάθεια ρύθμισης οφειλών φυσικών και
Για την αγορά ενός ακινήτου χωρίς ελαττώματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας (προ της αγοράς αλλά και την ημέρα υπογραφής
Αναλαμβάνουμε αιτήσεις απονομής κύριας και επικουρικής σύνταξης ΕΦΚΑ και Δημοσίου, ενώ παράλληλα ενημερώνουμε κάθε εντολέα μας χωριστά για τις
Αναλαμβάνουμε την έκδοση παντός είδους αδειών διαμονής (επταετίας, εξαρτημένη εργασία, επί μακρόν, οικογενειακής επανένωσης), ειδικών
Αρχική

Value

Loyalty

Commitment


Επικοινωνήστε μαζί μας!

Phone: +30 210 6437746

Fax: +30 210 3002757

Email: info@vlc-law.gr

    

Το γραφείο μας βρίσκεται:

Κόνιαρη 45 και Λεωφ. Αλεξάνδρας

Αμπελόκηποι, Αθήνα

ΤΚ 11471