Τομείς Δικαίου - Δικηγορικό Γραφείο Χρονόπουλος και Συνεργάτες

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς δικαίου. Συγκεκριμένα στο Ποινικό Δίκαιο, το Αστικό Δίκαιο, το Εμπορικό-Εταιρικό Δίκαιο και το Εργατικό Δίκαιο, καθώς και στο χώρο του δικαίου των ακινήτων και των αλλοδαπών. Παρέχουμε εξειδικευμένη νομική προστασία, τόσο σε επίπεδο σύνταξης δικογράφων όσο και σε επίπεδο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον των δικαστηρίων. Σε αγαστή συνεργασία οι εξειδικευμένοι δικηγόροι του γραφείου μας σας παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο νομικών υπηρεσιών ακόμη και στις πιο σύνθετες υποθέσεις.

Πρωταρχικό μας μέλημα στο Δικηγορικό Γραφείο Χρονόπουλος και Συνεργάτες είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ δικηγόρου – εντολέα.

Διαβάστε παρακάτω λίγα λόγια για τον κάθε τομέα που εξειδικευόμαστε:


Σύνταξη/Κατάθεση Μήνυσης, Απολογητικού Υπομνήματος, Έφεσης, Αναίρεσης, Εισαγγελική Παραγγελία, Παράσταση ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου, Μετατροπή Ποινής σε Χρηματική, Δοσοποίηση, Κοινωφελής Εργασία, Αίτηση Αποφυλάκισης.

Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο, Ενοχικό- Σύνταξη/ κατάθεση αγωγών, έκδοση διαταγών πληρωμής, διαταγών απόδοσης μισθίου, έκδοση κληρονομητηρίου, χορήγηση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου, κήρυξη διαθήκης κύριας, έκδοση διαζυγίων, ρύθμιση θεμάτων επιμέλειας και διατροφής τέκνων.

Ρύθμιση Οφειλών, Άμυνα του Οφειλέτη σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής, αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού, δανειακές συμβάσεις.

Προσύμφωνα - Συμβόλαια Αγοραπωλησίας Ακινήτων, Έλεγχοι Τίτλων Ιδιοκτησίας ακινήτων, Εθνικό Κτηματολόγιο. Για την αγορά ενός ακινήτου χωρίς ελαττώματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας

Ερμηνεία και καταγγελία σύμβασης εργασίας, αξιώσεις δεδουλευμένων, επιδομάτων, αδειών και μισθών υπερημερίας. Εργατικά ατυχήματα. Απονομή Συντάξεων.

Άδειες Διαμονής, Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής, Αιτήσεις Ασύλου, Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιρρήσεις κατά της Κράτησης, Αναστολή Απέλασης.