Δίκαιο Αλλοδαπών

Αναλαμβάνουμε την έκδοση παντός είδους αδειών διαμονής (επταετίας, εξαρτημένη εργασία, επί μακρόν, οικογενειακής επανένωσης), ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής σε αποφυλακισμένους που τηρούν τους περιοριστικούς τους όρους, καθώς και την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

Το γραφείο μας είναι υπεύθυνο για την ολοκληρωμένη προετοιμασία του φακέλου του αιτούντος και την υπεύθυνη παρακολούθηση της πορείας αυτού μέχρι την οριστική έκδοση και παραλαβή του νομιμοποιητικού εγγράφου/τίτλου. Παρέχουμε βοήθεια στην σωστή και ολοκληρωμένη υποβολή αιτήματος χορήγησης ασύλου, παρέχοντας σωστές κατευθύνσεις ως προς τη διαδικασία κατάθεσης του αιτήματος. Προστατεύουμε τα δικαιώματα αλλοδαπών κρατουμένων μεριμνώντας για την άρση της κράτησής τους και την αναστολή της επιβληθείσης απέλασης.

Σχετικά άρθρα...

Υπάρχουν 2 ειδών απελάσεις, η διοικητική απέλαση που επιβάλλεται από τις Αστυνομικές Αρχές και η δικαστική απέλαση που επιβαλλόταν από τις
Αλλοδαπός χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής που συλλαμβάνεται έχει τα ακόλουθα 2 μέσα για να αμυνθεί κατά της κράτησής του. Σε πρώτη φάση μπορεί
Πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και διαμονή
Αρχική

Value

Loyalty

Commitment


Επικοινωνήστε μαζί μας!

Phone: +30 210 6437746

Fax: +30 210 3002757

Email: info@vlc-law.gr

    

Το γραφείο μας βρίσκεται:

Κόνιαρη 45 και Λεωφ. Αλεξάνδρας

Αμπελόκηποι, Αθήνα

ΤΚ 11471