Τομείς Δικαίου

Σύνταξη/Κατάθεση Μήνυσης, Απολογητικού Υπομνήματος, Έφεσης, Αναίρεσης, Εισαγγελική Παραγγελία, Παράσταση ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου, Μετατροπή Ποινής σε Χρηματική, Δοσοποίηση, Κοινωφελής Εργασία, Αίτηση Αποφυλάκισης.

Οικογενειακό, Κληρονομικό, Εμπράγματο, Ενοχικό- Σύνταξη/ κατάθεση αγωγών, έκδοση διαταγών πληρωμής, διαταγών απόδοσης μισθίου, έκδοση κληρονομητηρίου, χορήγηση άδειας αποποίησης κληρονομιάς ανηλίκου, κήρυξη διαθήκης κύριας, έκδοση διαζυγίων, ρύθμιση θεμάτων επιμέλειας και διατροφής τέκνων.

Ρύθμιση Οφειλών, Άμυνα του Οφειλέτη σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής, αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού, δανειακές συμβάσεις.

Προσύμφωνα - Συμβόλαια Αγοραπωλησίας Ακινήτων, Έλεγχοι Τίτλων Ιδιοκτησίας ακινήτων, Εθνικό Κτηματολόγιο. Για την αγορά ενός ακινήτου χωρίς ελαττώματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας

Ερμηνεία και καταγγελία σύμβασης εργασίας, αξιώσεις δεδουλευμένων, επιδομάτων, αδειών και μισθών υπερημερίας. Εργατικά ατυχήματα. Απονομή Συντάξεων.

Άδειες Διαμονής, Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής, Αιτήσεις Ασύλου, Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας, Αντιρρήσεις κατά της Κράτησης, Αναστολή Απέλασης.

Άρθρα - Νέα