ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η Εμπορία Ανθρώπων ή άλλως Human Trafficking, αποτελεί την τρίτη, μετά την εμπορία όπλων και ναρκωτικών, πιο επικερδή μορφή εμφάνισης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος με σοβαρές και επιζήμιες συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή της εκάστοτε χώρας. Ορίζεται ως «Η στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, απόκρυψη ή η παραλαβή ατόμων, μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, απαγωγής, απάτης, εξαπάτησης, κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή μέσω πληρωμής ή ωφελημάτων για την εξασφάλιση της συμφωνίας ατόμου που ασκεί έλεγχο επί άλλου με σκοπό την εκμετάλλευση.» Πρόκειται για ένα ιδιαζόντως ειδεχθές έγκλημα που παραβιάζει κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα την προσωπική ελευθερία και αυτονομία του ατόμου, καταπατώντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Για την καταπολέμηση της μείζονος εγκληματικής αυτής δραστηριότητας έχει ορισθεί ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, τόσο σε διεθνές και ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικό κείμενο συνιστά η σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου εγκλήματος που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2000 στο Παλέρμο της Ιταλίας. Τη Σύμβαση συμπληρώνει το συνοδευτικό Πρωτόκολλο «για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Διακίνησης Προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών», το οποίο κύρωσε και η Ελλάδα στις 16 Ιουνίου του 2010. Οι κυβερνήσεις που υπογράφουν και κυρώνουν το πρωτόκολλο, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναγνωρίσουν την εγκληματική φύση του human trafficking και να βοηθήσουν τα θύματα. 

Σε εθνικό επίπεδο, το νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία ανθρώπων σκιαγραφεί ο νόμος 3064/2002, ενώ το εν λόγω έγκλημα τυποποιείται και στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα ως αυτοτελές ποινικό αδίκημα, στο άρθρο 323Α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 323Α ΠΚ: «Όποιος με τη χρήση βίας, απειλής βίας ή άλλων εξαναγκαστικών μέσων ή με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, στρατολογεί, απάγει, μεταφέρει, κατακρατεί παράνομα, υποθάλπει, παραδίδει ή παραλαμβάνει άλλον με σκοπό την εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή». Η εμπορία ανθρώπων, λοιπόν, συνιστά βαρύτατο κακούργημα, τιμωρούμενο με την ποινής της καθείρξεως (5-15 έτη) και της χρηματικής ποινής, ενώ εάν έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο του θύματος απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, κατά την παράγραφο 3 του προαναφερόμενου άρθρου. Επιπρόσθετα, για τη στοιχειοθέτηση της αξιόποινης αυτής πράξης, πρέπει να υπάρχει ο σκοπός εκμετάλλευσης εκ μέρους του δράστη, και συνακόλουθα ο πορισμός παράνομου περιουσιακού οφέλους από την εκμετάλλευση αυτή. Περαιτέρω προστασία κατά της εμπορίας ανθρώπων παρέχουν οι συνταγματικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 2, παράγραφος 1 του Συντάγματος που προστατεύει την ανθρώπινη αξία και το άρθρο 7, παράγραφος 2 που απαγορεύει τα βασανιστήρια και την εν γένει απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

Τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων είναι συνήθως άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση όπως είναι η ανάγκη για εργασία, η απόλυτη ένδεια, η αδυναμία συνεννόησης με τις αρχές, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατο να αποφύγουν την εκμετάλλευση. Τις συνηθέστερα εμφανιζόμενες μορφές εκμετάλλευσης συνιστούν η εκμετάλλευση της εκπόρνευσης τρίτων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής παροχής εργασίας ή υπηρεσιών, ή δουλείας ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, τη δουλοπαροικία ή την αφαίρεση οργάνων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η ζήτηση στις πλουσιότερες χώρες και στις αστικές περιοχές για φθηνό εργατικό δυναμικό εντείνει το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων. Ειδικότερα τα παιδιά, λόγω της εγγενούς ευαλωτότητάς τους και της αδυναμίας επαρκούς αυτοπροστασίας, αποτελούν συχνότατα θύματα είτε σεξουαλικής εκμετάλλευσης είτε καταναγκαστικής εργασίας, ζώντας σε συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα εμπορίας ανθρώπων και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας αναφορικά με το κακούργημα της εμπορίας ανθρώπων. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).