Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ (Οπλοφορια, Οπλοκατοχη, Οπλοχρησια)

Πολύ συχνά ο μέσος άνθρωπος παρερμηνεύει την έννοια του όπλου, όπως αυτό νοείται στον φυσικό κόσμο, με τον όρο του όπλου, όπως αυτό λαμβάνεται υπόψη στο ποινικό δίκαιο. Ενώ, λοιπόν, συνήθως στην καθομιλουμένη όταν αναφερόμαστε σε όπλο εννοούμε το περίστροφο, το πιστόλι, ή ακόμη και την κυνηγετική καραμπίνα, σε επίπεδο ποινικού δικαίου ως όπλο νοείται κάθε μέσο το οποίο είναι πρόσφορο να τραυματίσει ή να θανατώσει το ανθρώπινο σώμα.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εκπόνηση παράνομων οικοδομικών εργασιών σε οικοδομήματα και άλλου είδους εγκαταστάσεις δύναται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιφέρει, εκτός από διοικητικές, και ποινικές κυρώσεις. Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Ν.

ΑΥΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Με τις νέες αλλαγές στο νόμο περί έκδοσης συναινετικού διαζυγίου (άρθ. 4 Ν. 4800/2021 & άρθ. 1441 Α.Κ), παρέχεται σήμερα στους συζύγους η δυνατότητα λύσης του γάμου τους και ρύθμισης συναφών υποθέσεων (π.χ. γονική μέριμνα, επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία των τέκνων) μέσω κοινής ψηφιακής δήλωσης

Σελίδες