Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστή και με τον όρο «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικότερα αδικήματα στον ευρύτερο χώρο του οικονομικού εγκλήματος. 

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

A. Προκειμένου να αποκτήσει κάποιος κινητό ή ακίνητο με τακτική χρησικτησία απαιτείται: i) να πρόκειται για πράγμα (κινητό ή ακίνητο) δεκτικό χρησικτησίας (να μην πρόκειται, λόγου χάρη, για ακίνητο του Δημοσίου ή για κοινόχρηστο χώρο) ii) ο εν δυνάμει αποκτών να έχει τη νομή* του κινητού αδιάκοπα για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ή του ακινήτου για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, iii) καλή πίστη του νομέα, δηλαδή να έχει ο τελευταίος την ειλικρινή πε

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΕΚΝΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ. Προϋποθέσεις και Διαδικασία.

Πλην της διαδεδομένης περίπτωσης υιοθεσίας ανήλικου τέκνου, ένα, σπανιότερο μεν στην πράξη, αλλά εξίσου ενδιαφέρον ζήτημα οικογενειακού δικαίου αποτελεί η υιοθεσία ενήλικου τέκνου.

Προϋποθέσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1579 επ. του Αστικού μας Κώδικα, η υιοθεσία ενηλίκου είναι επιτρεπτή όταν πληρούνται οι κάτωθι θετικές προϋποθέσεις:

Σελίδες