Ιστολόγια

Δήλωση Ακινήτου στο Κτηματολόγιο: Διαδικασία - Δικαιολογητικά

Απαραίτητη είναι η εμπρόθεσμη διαδικασία δήλωσης της ακίνητης περιουσίας μας στο κτηματολόγιο προκειμένου να δηλωθούμε κύριοι των ακινήτων μας και να αποφύγουμε είτε τυχόν λανθασμένες εγγραφές, είτε το χαρακτηρισμό της περιουσίας μας ως αγνώστου ιδιοκτήτη καθώς και την καταβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.

Αγοραπωλησία ακινήτου: Έννοια – Διαδικασία – Ενέργειες

Αγοραπωλησία είναι ουσιαστικά μία σύμβαση μεταξύ δύο μερών (πωλητή – αγοραστή), με την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο, ο δε αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το χρηματικό τίμημα που έχει συμφωνηθεί. Για τη σύναψη της πώλησης απαιτείται σύμβαση μεταξύ των μερών, η οποία γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. 

Σελίδες

Αρχική

Value Loyalty Commitment