Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (Ν.3213/2003)

Το σύστημα υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή αλλιώς «πόθεν έσχες» των δημοσίων λειτουργών εντάσσεται στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Οι κατηγορίες των υπόχρεων προσώπων, όπως και οι εκάστοτε επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παραβίαση της σχετικής υποχρέωσης υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων ποικίλουν.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

Ο ιατρός, όπως και κάθε άνθρωπος, κατά την άσκηση των ιατρικών του καθηκόντων,  δεν αποκλείεται να υποπέσει σε σφάλματα τα οποία, υπό προϋποθέσεις, γεννούν τη νομική ευθύνη αυτού. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας [Ν. 3418/2005, άρθρα 3 παρ.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΜΕΘΗΣ / ΑΛΚΟΟΛ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ορίζεται ότι:

Σελίδες