Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το αδίκημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών (μεταφορά λαθρομεταναστών) αποτελεί σύνηθες φαινόμενο παραβατικής συμπεριφοράς, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσωπα, λοιπόν, που συμβάλλουν στη μεταφορά (χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια) πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην ελληνική επικράτεια (επειδή π.χ.

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ - Παραβατικότητα Ανηλίκων και Ευθύνη των Γονέων

Στο ελληνικό ποινικό σύστημα, οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαοχτώ (18) ετών τιμωρούνται για τη διάπραξη άδικων πράξεων, σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο ανηλίκων, ενώ τα ποινικά αδικήματα που τελούνται από παιδιά κάτω των 12 ετών παραμένουν ατιμώρητα. 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Ως λαθρεμπορία ή λαθρεμπόριο ορίζεται το αδίκημα της μη καταβολής δασμών και φόρων επί εμπορευμάτων που μεταφέρονται από το έδαφος ενός κράτους σε ένα άλλο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που στόχο έχει να αποστερήσει από το Ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανωτέρω έσοδα, προερχόμενα από την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων.

Πρόκειται για έγκλημα το οποίο μπορεί να τελεστεί με διάφορους τρόπους, όπως ρητά ορίζεται στον Ν. 2960/2001, μεταξύ των οποίων είναι:

Σελίδες