Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4251/2014, η/ο αλλοδαπή/ός σύντροφος Έλληνα/ίδας πολίτη δικαιούται, έφοσον διαθέτει τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα, να αιτηθεί και να λάβει άδεια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη και παρέχει πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα).

Δικαιολογητικά:

Οι Σημαντικότερες Αλλαγές του Νέου Σωφρονιστικού Κώδικα

Με τον Ν.4985/2022 (ΦΕΚ203/Α/27-10-2022) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον Σωφρονιστικό Κώδικα (Ν.2776/1999), με τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις να εντοπίζονται στις άδειες (τακτικές/έκτακτες), στις προϋποθέσεις μεταγωγής σε αγροτικές φυλακές αλλά και στην προσθήκη της δυνατότητας προσφυγής των κρατουμένων στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών για τις συνθήκες κράτησής τους αιτούμενοι πλην τη βελτίωση των συνθηκών και την χρηματική τους αποζημίωση.

Ας δούμε λοιπόν τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΣΗΣ - Απόδοση Μισθίου Λόγω Οφειλομένων Μισθωμάτων

Συχνή διαφορά αποτελούν οι οφειλές στο πλαίσιο ενοικίασης κάποιου ακινήτου, ήτοι όταν ο μισθωτής δεν είναι τυπικός στην υποχρέωση του για καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος αλλά συνεχίζει να εκμεταλλεύεται κανονικά το ακίνητο χωρίς να αποχωρεί από αυτό. Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος προβλέπεται η αρκετά γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος της έκδοσης διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής των οφειλόμενων μισθωμάτων

Σελίδες