Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η Εμπορία Ανθρώπων ή άλλως Human Trafficking, αποτελεί την τρίτη, μετά την εμπορία όπλων και ναρκωτικών, πιο επικερδή μορφή εμφάνισης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος με σοβαρές και επιζήμιες συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή της εκάστοτε χώρας.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – Διεκδίκηση Αποζημίωσης και Δικαιώματα Εργαζομένου

Από τις πιο δυσάρεστες καταστάσεις που ενδεχομένως θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος στον εργασιακό του χώρο είναι το εργατικό ατύχημα. Για την ελληνική νομολογία το εργατικό ατύχημα συντελείται όταν επέλθει ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία ή του ανασφάλιστου εξαιτίας ενός βίαιου περιστατικού, που συμβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας ή ένεκα αυτής, ακόμα και κατά την μετάβαση του εργαζομένου στον τόπο της εργασίας του ή κατά την επιστροφή του στο σπίτι.

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (Ν.3213/2003)

Το σύστημα υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή αλλιώς «πόθεν έσχες» των δημοσίων λειτουργών εντάσσεται στο γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Οι κατηγορίες των υπόχρεων προσώπων, όπως και οι εκάστοτε επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παραβίαση της σχετικής υποχρέωσης υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων ποικίλουν.

Σελίδες