Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

Αναβολή Kατάταξης Mόνιμων Kατοίκων Eξωτερικού

Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ενοπλες Δυνάμεις όσων έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου εξωτερικού. Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Εχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα (11) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.

β. Εχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά (7) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.

ΕΙΔΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Κάθε μεταβολή στην προσωπική και οικογενειακή κατάσταση (λ.χ. γέννηση τέκνου από Έλληνα γονέα, θάνατος, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο) Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό είναι απαραίτητο αφενός να καταχωρηθεί στην πλησιέστερη ελληνική προξενική αρχή της αλλοδαπής και αφετέρου να καταχωρηθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθούν οι ελληνικές αρχές περί της τέλεσης των ανωτέρω γεγονότων στην αλλοδαπή.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για την έκδοση μεγάλου αριθμού διοικητικών πράξεων, όπως για τον διορισμό στο δημόσιο τομέα, την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, την συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς ή ακόμα και για άδεια εργασίας αλλοδαπού, άδεια άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού και γενικά κοινωφελούς ενδιαφέροντος κλπ. 

Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

Σελίδες