Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (ΕΕΣ) είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της ΕΕ που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη προσώπου, το οποίο κατοικεί ή διαμένει στο έδαφος άλλης χώρας της ΕΕ. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι το πρόσωπο που αναζητείται να παραδοθεί στη χώρα που εξέδωσε το ΕΕΣ είτε για να δικασθεί για την αξιόποινη πράξη που του καταλογίζεται είτε για να εκτίσει την ποινή που του έχει ήδη επιβληθεί από το Δικαστήριο της χώρας στην οποία δικάσθηκε. 

ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗ

Όλο και αυξάνονται στις μέρες μας οι περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι καλούνται -είτε δικαίως είτε αδίκως- να αντιμετωπίσουν δικαστικώς το αδίκημα της ρευματοκλοπής. Ο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον εντοπισμό σχετικών παραβάσεων, χωρίς να μπορεί να διαπιστώσει τον πραγματικό παραβάτη της ρευματοκλοπής, επιρρίπτει την ευθύνη στον τελευταίο κύριο, μισθωτή ή χρήστη του ακινήτου, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να βρίσκονται ξαφνικά κατηγορούμενοι και να καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά χωρίς απαραίτητα να ευθύνονται οι ίδιοι γι’ αυτά.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο απαιτείται ο οφειλέτης να μην έχει καταβάλλει προς το Δημόσιο, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τα βεβαιωμένα σε βάρος του χρέη από τη Φορολογική Διοίκηση. Αν το συνολικό χρέος, δηλαδή το κύριο ποσό, προσαυξημένο από τους αντίστοιχους τόκους και τις λοιπές επιβαρύνσεις, υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 4 μήνες έως 5 έτη, ενώ αν το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, τότε η ποινή κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.

Σελίδες