Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ.

Όλο και πιο συχνά παρατηρείται σήμερα η άμεση διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων για ικανοποίηση οφειλών, απορρέουσες από δανειακά προϊόντα, που διαχειρίζονται από τα συνήθη Τραπεζικά Ιδρύματα και τις διάδοχες εταιρείες αυτών: «Cepal», «doValue», «Intrum» κλπ.  

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αν και κατά κανόνα η ισχύς των αποφάσεων αλλοδαπών πολιτικών δικαστηρίων αναγνωρίζεται αυτοδικαίως από την ελληνική έννομη τάξη, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η δικαστική αναγνώριση του δεδικασμένου των αλλοδαπών αποφάσεων που αφορούν ειδικότερα την προσωπική κατάσταση των φυσικών προσώπων (όπως διαζύγιο, υιοθεσία, αναγνώριση πατρότητας).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΘΩΩΣΗΣ

Δικαιούχοι αποζημίωσης από το Δημόσιο (535 ΚΠΔ):

α) οι προσωρινά κρατηθέντες, που αθωώθηκαν αμετάκλητα με βούλευμα ή απόφαση δικαστηρίου,

β) οι κρατηθέντες με καταδικαστική απόφαση, η οποία μετέπειτα εξαφανίσθηκε αμετάκλητα συνεπεία ενδίκου μέσου

Σελίδες