Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΘΩΩΣΗΣ

Δικαιούχοι αποζημίωσης από το Δημόσιο (535 ΚΠΔ):

α) οι προσωρινά κρατηθέντες, που αθωώθηκαν αμετάκλητα με βούλευμα ή απόφαση δικαστηρίου,

β) οι κρατηθέντες με καταδικαστική απόφαση, η οποία μετέπειτα εξαφανίσθηκε αμετάκλητα συνεπεία ενδίκου μέσου

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ζει σε ένα καθαρό περιβάλλον πηγάζει από το δικαίωμα στη ζωή και για το λόγο αυτό η προστασία του περιβάλλοντος ρυθμίζεται κατ’ αρχήν συνταγματικά με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος.

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ

Η κακοποίηση των ζώων, που αποτελεί δυστυχώς συχνότατο φαινόμενο στην εποχή μας, επιφέρει πλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 24 κ' 34 Ν.4830/2021), διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ζώο που ανήκει στην ιδιοκτησία κάποιου ή είναι αδέσποτο. 

Σελίδες