ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΜΕΘΗΣ / ΑΛΚΟΟΛ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 42 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ορίζεται ότι:

«Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού. Ο ελεγχόμενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος όταν το ποσοστό αυτού στον οργανισμό είναι από 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,50 g/l) και άνω, μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και άνω, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου.»

Οι κυρώσεις αναλόγως με το ανευρεθέν ποσοστό αλκοόλ ορίζονται ως ακολούθως:

1. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα από 0,50 γρ./λτ. έως 0,80 γρ./λτ. μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα.

Πρόστιμο: 200 ευρώ / Ακινητοποίηση του οχήματος / 5 βαθμοί ποινής

 

2. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι άνω του 0,80 γρ./λτ. και μέχρι 1,10 γρ./λτ. μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα.

Πρόστιμο: 700 ευρώ / Ακινητοποίηση του οχήματος / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 μέρες / 9 βαθμοί ποινής

 

3. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα άνω του 1,10 γρ./λτ. μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα.

Πρόστιμο: 1.200 ευρώ / Φυλάκιση 2 μηνών / Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 6 μήνες.

 

4. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα άνω του 1,10 γρ./λτ. μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα εντός 2 ετών από την προηγούμενη παράβαση.

Πρόστιμο: 2.000 ευρώ / Φυλάκιση 6 μηνών / Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 5 χρόνια και πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος έως 6 μήνες.

 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, όπου γίνεται λόγος για ποινή φυλάκισης προβλέπεται πέραν των διοικητικών κυρώσεων και ποινική ευθύνη του οδηγού. Συνεπώς ο αρμόδιος αστυνομικός υπάλληλος, που διενεργεί το αλκοτέστ είναι υποχρεωμένος να συλλάβει τον ελεγχόμενο και να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Εν προκειμένω, ωστόσο, ενεργοποιούνται όλα τα δικαιώματα του κατηγορούμενου, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έτσι η συμβουλή και καθοδήγηση από κάποιον νομικό κρίνεται απαραίτητη. Για παράδειγμα δίνεται το δικαίωμα αναβολής της συζήτησης της εκάστοτε υπόθεσης προκειμένου να γίνει η κατάλληλη υπερασπιστική προετοιμασία. Περαιτέρω ιδιαιτέρως κρίσιμο στις εν λόγω ποινικές υποθέσεις είναι η αναγνώριση στο πρόσωπο του κατηγορούμενου κάποιας ελαφρυντικής περίστασης. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σε κάθε περίπτωση η μη επιβολή της εκάστοτε προβλεπόμενης χρηματικής ποινής, η οποία με την βεβαίωση της στο ΑΦΜ του κάθε πολίτη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της. Φυσικά δεν αποκλείεται και η απαλλαγή του κατηγορούμενου εξ΄ ολοκλήρου όταν για παράδειγμα προκύψει ότι το επίμαχο αλκοτέστ έλαβε χώρα από μη καλά συντηρημένα και ορθά βαθμονομημένα αλκοολόμετρα ή όταν η δεύτερη μέτρηση είναι οριακά κοντά στο ποσοστό των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα, ήτοι στο κρίσιμο ποσοστό που επισύρει ποινικές ευθύνες. 

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια μέθης και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε περίπτωση που οδηγηθείτε ενώπιον του δικαστηρίου στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6971907707 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης με μέτρηση ποσοστού αλκόολ στον εκπνεόμενο αέρα άνω των 0,6 χιλιοστών