ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η υιοθεσία ανηλίκου είναι μια νομική πράξη, με την οποία διαπλάθεται μια γονική και κατ’ επέκταση συγγενική σχέση μεταξύ θετών ενηλίκων και ανηλίκου τέκνου με έντονο κοινωνικοσυναισθηματικό υπόβαθρο. Με τους υποψήφιους θετούς γονείς δεν υπάρχει κανένας βιολογικός δεσμός, αλλά απλώς η επιθυμία τους να εντάξουν το ανήλικο τέκνο στην οικογένεια τους αποκόπτοντας το έτσι πλήρως από την βιολογική του οικογένεια. 

ΕΙΔΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

 Η υιοθεσία διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες :

  • Διακρατική υιοθεσία:  Συντελείται όταν ένα άτομο ή μια οικογένεια υιοθετεί ένα παιδί από το εξωτερικό 
  • Ιδιωτική υιοθεσία: Συντελείται όταν ένα άτομο ή μια οικογένεια υιοθετεί παιδί από κάποιο άλλο πρόσωπο ή κάποια άλλη οικογένεια που μπορεί να είναι γνωστή  ή άγνωστη στη θετή οικογένεια . 
  • Κρατική υιοθεσία: Συντελείται όταν ένα άτομο ή μια οικογένεια υιοθετεί παιδί από κάποιο ίδρυμα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Ο Αστικός Κώδικας δεν επιτρέπει αδιακρίτως σε όλους να υιοθετούν αλλά παρέχει τη σχετική δυνατότητα εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις.

  1. (1543 ΑΚ) Ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται να υιοθετήσει θα πρέπει να είναι ικανός για δικαιοπραξία, να έχει συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει τα 60 έτη
  2. (1544 ΑΚ) Μεταξύ του υιοθετούντος και του ανηλίκου που υιοθετείται να υπάρχει διαφορά ηλικίας που να μην είναι μικρότερη των 18 χρόνων και μεγαλύτερη των 50 χρόνων. Προβλέπεται εξαίρεση μόνο εφόσον πρόκειται για υιοθεσία τέκνου του συζύγου εκείνου που υιοθετεί ή αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος.
  3. (1545 ΑΚ)  Για το ανήλικο τέκνο να μην υπάρχει άλλη ενεργή υιοθεσία εκτός αν πρόκειται για σύζυγο του υποψήφιου θετού γονέα.
  4. (1550 ΑΚ) Απαραίτητο να συναινέσουν στην υιοθεσία οι φυσικοί γονείς του υιοθετούμενου ανηλίκου ή ο επίτροπος του αν αυτοί δεν βρίσκονται εν ζωή. Η συναίνεση του  φυσικού γονέα απαγορεύεται να δοθεί αν δεν έχουν παρέλθει πρώτα 3 μήνες από την γέννηση του τέκνου.
  5. Για την υιοθεσία θα πρέπει να συναινεί και ο υιοθετών στο δικαστήριο ενώ αν ο ανήλικος που πρόκειται να υιοθετηθεί έχει συμπληρώσει τα 12 έτη τότε μπορεί να συναινέσει και ο ίδιος.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 

Οι υποψήφιοι γονείς στο πρακτικό κομμάτι έρχονται αντιμέτωποι με μια διαδικασία δύσκολη και αργοκίνητη. Πρέπει αρχικά να υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει την συνήθη διαμονή του ο υιοθετών ή ο υιοθετούμενος προκειμένου να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Εν συνεχεία στην ημερομηνία της δικασίμου οι αιτούντες την υιοθεσία οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι κατάλληλοι για γονείς του ανηλίκου. Το Δικαστήριο για να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά περί της καταλληλόλητας των γονέων θα λάβει υπόψη του το οικονομικοκοινωνικό υπόβαθρο των υποψήφιων γονέων, την σωματική και ψυχική τους υγεία και συνολικά την προσωπικότητα τους. Για την τελική του απόφαση το Δικαστήριο θα συνυπολογίσει και την έκθεση της αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας που θα κατατεθεί στο Δικαστήριο. Η έρευνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας αφορά κάθε θέμα που μπορεί να έχει σημασία για την υιοθεσία, όπως προσωπικότητα, υγεία, περιουσιακή κατάσταση, ποινικό μητρώο γονέων και το πόρισμά της παίζει σημαντικό ρόλο για την τελική κρίση του Δικαστηρίου αλλά όχι και δεσμευτικό. Η τελεσίδικη δικαστική απόφαση θα εκδοθεί αφού ελεγχθούν οι νόμιμοι όροι της υιοθεσίας, η νομιμότητα αλλά και η σκοπιμότητα της, δηλαδή αν λειτουργεί υπέρ του υιοθετούμενου τέκνου. 

Αφού εκδοθεί η τελεσίδικη δικαστική απόφαση που κάνει αποδεκτή την αίτηση των υποψήφιων θετών γονέων είναι απαραίτητο να ακολουθήσει η επίδοση στον Εισαγγελέα που είναι αναγκαία για να τελεσιδικήσει η απόφαση. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου και εν συνεχεία οι θετοί γονείς θα πρέπει να προβούν σε εγγραφή της απόφασης στο Ληξιαρχείο και με αυτό τον τρόπο διαγράφονται οριστικά τα στοιχεία των βιολογικών γονέων και έτσι ιδρύεται η συγγενική σχέση του υιοθετούμενου ανηλίκου με τους θετούς γονείς και οι βιολογικοί γονείς χάνουν κάθε δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο. Εντάσσεται έτσι πλήρως το ανήλικο τέκνο στην νέα του οικογένεια. 

 

Για τη διαδικασία υιοθεσίας ΕΝΗΛΙΚΩΝ πατήστε --ΕΔΩ--

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα υιοθεσίας ανηλίκου και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας της υιοθεσίας ενώπιον του δικαστηρίου. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6971907707 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).