ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ / ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ

ΥΦ ΟΡΟΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 105Β του Ποινικού Κώδικα, απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης (υφ όρον απόλυση) μπορεί να χορηγηθεί για τις ακόλουθες ποινές:

Για ποινές φυλάκισης, αν έχουν εκτιθεί τα δύο πέμπτα (⅖) αυτής μικτά (=καθαρές ημέρες εγκλεισμού + μεροκάματα).
Για ποινές κάθειρξης, αν έχουν εκτιθεί τα τρία πέμπτα (⅗) αυτής μικτά από τα οποία τα δύο πέμπτα (⅖) πρέπει να είναι “σκαστά” (=καθαρές ημέρες εγκλεισμού χωρίς υπολογισμό μεροκαμάτων).
Για ποινές κάθειρξης που αφορούν τα αδικήματα: α) της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών, β) εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης, γ) των ιδιαίτερα διακεκριμένων περιπτώσεων πυρκαγιάς σε δάση (παρ. γ-δ αρθ. 265ΠΚ), δ) της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ε) της εμπορίας ανθρώπων, στ) της αρπαγής ανηλίκου, ζ) της ληστείας, η) της εκβίασης, θ) όλων των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας, ι) της παράνομης διακίνησης μεταναστών, αν έχουν εκτιθεί τα τέσσερα πέμπτα (⅘) αυτής μικτά από τα οποία τα τρία πέμπτα (⅗) πρέπει να είναι “σκαστά” (=καθαρές ημέρες εγκλεισμού χωρίς υπολογισμό μεροκαμάτων) [Παρ. 6 άρθ. 105Β ΠΚ].

Για ισόβια κάθειρξη, αν έχουν εκτιθεί είκοσι (20) έτη μικτά, από τα οποία τα δεκαοκτώ (18) πρέπει να είναι “σκαστά”.

Οι όροι μπορεί να είναι μεταξύ άλλων και η εμφάνιση (παρόν) στο Α/Τ του τόπου κατοικίας (συνηθέστερο), η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η παρακολούθηση από επιμελητή κοινωνικής αρωγής, η συμμετοχή σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή άλλο θεραπευτικό πρόγραμμα κλπ.

Προβλέπεται και η δυνατότητα για αποφυλάκιση με κατ’ οίκον περιορισμό (“βραχιολάκι”), σε συντομότερο χρονικό διάστημα από τα ανωτέρω και συγκεκριμένα:
Για ποινές φυλάκισης, αν έχει εκτιθεί το ένα πέμπτο (⅕) αυτής μικτό.
Για ποινές κάθειρξης, αν έχουν εκτιθεί τα δύο πέμπτα (⅖) αυτής μικτά από τα οποία πρέπει να έχει εκτιθεί το ένα πέμπτο (⅕) αυτής “σκαστό”
Για ισόβια κάθειρξη, αν έχουν εκτιθεί δεκατέσσερα (14) έτη μικτά, από τα οποία τα δώδεκα (12) πρέπει να είναι “σκαστά”.

ΔΕΝ επιτρέπεται αποφυλάκιση με κατ' οίκον περιορισμό για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 6 άρθ. 105Β ΠΚ.

Η ως άνω δυνατότητα της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής προβλέπεται και για όσους έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, για τις μητέρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων κάτω των οκτώ (8) ετών και όσων πάσχουν από σοβαρές ασθένειες τελικού σταδίου.