ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ - Διαβάστε τις περιπτώσεις

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ν.4139/2013

Ν.4139/2013

Άρθρο 20 Διακίνηση ναρκωτικών
Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22 και 23, διακινεί παράνομα ναρκωτικά, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και με χρηματική ποινή. Αν ο δράστης είναι εξαρτημένος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 21 Ιδιαίτερες περιπτώσεις
Με ποινή φυλάκισης μέχρι τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος:
 α) διακινεί μικροποσότητες ναρκωτικών, με σκοπό να εξασφαλίσει την κάλυψη των καθημερινών ατομικών του αναγκών χρήσης και είναι εξαρτημένος,
 β) διαθέτει ναρκωτικά χωρίς κέρδος σε οικείους του, με σκοπό να καλύψει τις άμεσες ανάγκες χρήσης τους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, από την ποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει χωρίς κέρδος μέρος της σε άλλον για δική του αποκλειστική χρήση. Αν ο χρήστης είναι εξαρτημένος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 22 Διακεκριμένες περιπτώσεις
Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος τελεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21 παράγραφος 1α:
 α) διακινεί ναρκωτικά σε στρατόπεδα, αστυνομικά κρατητήρια, φυλακές, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, φροντιστηρίων, σε χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών,
 β) ενεργεί κάποια από τις πράξεις των άρθρων 20 και 21 παράγραφος 1α στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης,
 γ) είναι υπότροπος: υπότροπος θεωρείται όποιος, χωρίς να έχει κριθεί ως εξαρτημένος, έχει ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα διακίνησης ναρκωτικών μέσα στην προηγούμενη 10ετία,
Αν ο δράστης των παραπάνω περιπτώσεων είναι εξαρτημένος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη.

Άρθρο 23 Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις
Με ισόβια κάθειρξη ή με πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, καθώς και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο δράστης των πράξεων των άρθρων 20 και 22:
  α) όταν η πράξη του αφορά ναρκωτικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη και είτε προκάλεσαν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο σε τρίτον είτε προκάλεσαν επικίνδυνη σωματική βλάβη στην υγεία πολλών ατόμων,
  β) όταν είναι ενήλικος και τελεί τις άνω πράξεις κατ` επάγγελμα με σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών από ανήλικο ή μεταχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικο πρόσωπο κατά την τέλεση των πράξεων αυτών,
  γ) όταν κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ` επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδοκώμενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει τα 75.000 ευρώ,
  δ) όταν χρησιμοποιεί κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων,
  ε) αναμειγνύει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα να εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό τη διάθεση τους σε τρίτους.

Άρθρο 29 Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών
Όποιος, για δική του αποκλειστικά χρήση, προμηθεύεται ή κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε (5) μηνών ή χρηματική ποινή. Αν ο δράστης είναι εξαρτημένος μένει ατιμώρητος.
Ο δράστης της πράξης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να κριθεί ατιμώρητος, εάν το δικαστήριο κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν εντελώς περιστασιακή και δεν είναι πιθανόν να επαναληφθεί.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις ναρκωτικών και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε υπόθεση αφορά την κατηγορία για χρήση ή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Επιτυχής ποινική διαπραγμάτευση κατ' άρθρο 303 ΚΠΔ για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών υπό τη μορφή της αγοράς από κοινού. Οι δύο
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από μη τοξικομανή. Η εντολέας μας στην οποία πρωτοδίκως της είχε
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (187 ΠΚ), της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης

Σχετικά άρθρα...

Όποιος καταληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο να προμηθεύεται ή να κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του