ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(187 ΠΚ) Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή. Αυτός που διευθύνει μία τέτοια οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη (5-15 έτη).

Όποιος, εκτός από την ανωτέρω περίπτωση, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. (Συμμορία)

Με φυλάκιση έως τρία (3) έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας.

Σχόλια: Με τη διάταξη αυτή του νέου Ποινικού Κώδικα προστίθεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη συγκρότηση του εγκλήµατος της εγκληματικής οργάνωσης η ύπαρξη «επιχειρησιακά» δοµηµένης οργάνωσης. Τα μέλη δηλαδή της οργάνωσης πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόµενους ή αυτοτελείς ρόλους, ή διακριτούς και συνδυασµένους ή ανεξάρτητους στόχους, µε σκοπό να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητά τους είτε ατοµικά είτε στο πλαίσιο της συλλογικής τους δράσης, ανεξαρτήτως της γνώσης εκάστου για τα συγκεκριµένα καθήκοντα των άλλων ή και για τον συγκεκριµένο σε κάθε περίπτωση στόχο της οργάνωσης. Ένα τέτοιο παράδειγμα στην περίπτωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινεί ναρκωτικά είναι η διάκριση των ρόλων σε “αρχηγό, υπαρχηγό, διακινητές, προμηθευτές, φύλακες των ναρκωτικών ουσιών” κλπ. Αντίθετα μια ομάδα 3 ή περισσοτέρων ατόμων που καλλιεργούν από κοινού σε μια αποθήκη ναρκωτικά και τα πωλούν σε τρίτα τυχαία άτομα θα χαρακτηριστούν ως συμμορία και θα τιμωρηθούν (πέρα από όποια ποινή τους υποβληθεί για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών) με επιπλέον φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (187 ΠΚ), της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης
Αθώωση εντολέα μας για τα αδικήματα α) της κλοπής ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση (372 ΠΚ), β) της απάτης