ΕΚΒΙΑΣΗ

ΕΚΒΙΑΣΗ

(385 ΠΚ) 1. Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.
2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέστηκε με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής επιβάλλεται κάθειρξη (5-20 ετών) και χρηματική ποινή. Αν από την πράξη επήλθε ο θάνατος κάποιου προσώπου ή βαριά σωματική βλάβη ή αν η πράξη εκτελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.
3. Η εκβίαση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή αν ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του λειτουργήματος ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον. Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελμα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή.

 

Σχόλια: Η βασική διαφορά του αδικήματος της εκβίασης σε σχέση με τη ληστεία είναι ότι το πρώτο τιμωρείται και ως πλημμέλημα όταν η πράξη τελείται χωρίς σωματική βία ή απειλή χρήσης σωματικής βίας. Όταν όμως αυτά αποτελούν συστατικό της συμπεριφοράς του δράστη, η εκβίαση τιμωρείται ακριβώς όπως η ληστεία και η διαφορά ανάμεσα στα δύο αδικήματα έγκειται στο ότι δεν έχουμε βίαιη αφαίρεση αντικειμένου από την κατοχή του θύματος ή άλλου τρίτου αλλά ζημιά στην περιουσία τους (πχ “αν δεν κλείσεις την επιχείρηση σου που μου κλέβει τους πελάτες θα σε σκοτώσω”).
Στην παράγραφο 3 περιγράφεται το αδίκημα της εκβίασης υπό τη μορφή της παροχής προστασίας σε επιχείρηση ή κατάστημα. Το αδίκημα αυτό είναι πλημμέλημα όταν τελείται μία φορά αλλά τιμωρείται ως κακούργημα όταν ο δράστης παρέχει προστασία κατ’ επάγγελμα.

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης, ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και απειλής. Στο δικαστήριο αποδείχθηκε
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της εκβίασης (385 ΠΚ) και τοκογλυφίας κατ' επάγγελμα (404 ΠΚ). Ο εντολέας μας, ο οποίος ασκούσε το
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ληστείας (380 ΠΚ), της απόπειρας εκβίασης (385 ΠΚ) και της απόπειρας παράνομης βίας κατ'