ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Μεταφορά Λαθρομεταναστών

Το αδίκημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών (μεταφορά λαθρομεταναστών) αποτελεί σύνηθες φαινόμενο παραβατικής συμπεριφοράς, ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσωπα, λοιπόν, που συμβάλλουν στη μεταφορά (χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια) πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην ελληνική επικράτεια (επειδή π.χ. στερούνται των απαραίτητων νόμιμων εγγράφων) ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, τιμωρούνται για παράνομη διακίνηση λαθρομεταναστών, όπως ορίζεται από τον ειδικό ποινικό νόμο 4251/2014, σύμφωνα με τον οποίο, επιβάλλονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σε όσους:

  • μεταφέρουν εντός του ελληνικού εδάφους αλλοδαπούς, 
  • παραλαμβάνουν αυτούς από σημεία εισόδου, δεδομένου ότι έχουν ήδη εισέλθει στην Ελλάδα, και τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας, 
  • διευκολύνουν τη μεταφορά τους, παρέχοντας τους οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή/και χορηγώντας τους πλαστά έγγραφα, προκειμένου να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τη χώρα  και, 
  • εξασφαλίζουν για αυτούς κατάλυμα, παρατείνοντας ουσιαστικά την παράνομη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Ποινές:
-Ως ελάχιστη ποινή (μετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν από τις μεταβατικές διατάξεις του νέου ΠΚ) προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) ετών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο (αλλοδαπό).
-Αν αποδειχθεί ότι ο μεταφορέας τελούσε τις ανωτέρω πράξεις με κερδοσκοπία ή κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή ενεργούσε από κοινού με δύο ή περισσότερα άτομα προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
-Αν μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. 
-Επιπλέον, ως διακεκριμένη μορφή του αδικήματος, ο νομοθέτης τιμωρεί αυστηρότερα, αν από την πράξη επήλθε θάνατος, επιβάλλοντας στον δράστη ισόβια κάθειρξη ή κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.

Ευνόητο είναι, λοιπόν, ότι ο δράστης που διακινεί παράνομα αλλοδαπούς τελεί τόσα εγκλήματα όσα και ο αριθμός των μεταφερόμενων προσώπων, με αποτέλεσμα και η ποινή που θα το επιβληθεί να είναι αναλόγως επαυξημένη. Σε κάθε όμως περίπτωση η συνολική εκτιτέα ποινή που θα επιβληθεί από το δικαστήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) έτη.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίων και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Επιτυχής ποινική διαπραγμάτευση κατ' άρθρο 303 ΚΠΔ για το αδίκημα της παράνομης διευκόλυνσης εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτης
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της μεταφοράς και εισαγωγής στη χώρα 5 παράτυπων μεταναστών (λαθρομεταναστών), οι οποίοι ήταν κρυμμένοι