ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(187Α) Με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη -όχι απαραιτήτως με διακριτούς ρόλους- αλλά με διαρκή δράση ομάδα από 3 ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση κακουργήματος τρομοκρατικού χαρακτήρα. Τέτοιο έγκλημα είναι αυτό που προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για τη χώρα ή για διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτή ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές ή οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση πλημμελημάτων τρομοκρατικού χαρακτήρα.

Σχόλια: Τα εγκλήματα με τρομοκρατικό χαρακτήρα αντιμετωπίζονται πιο αυστηρά από τον νόμο (πχ για ένα κοινό έγκλημα προβλέπεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν αυτό έχει τρομοκρατικό χαρακτήρα η προβλεπόμενη ποινή είναι κάθειρξη τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών). Ο νομοθέτης επίσης τιμωρεί και όσους, χωρίς να συμμετέχουν ως ενεργά μέλη της οργάνωσης, εκπαιδεύουν μέλη αυτής, τους παρέχουν πληροφορίες ή υλικά αγαθά και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την προώθηση των σκοπών της οργάνωσης. Αντίθετα παρέχει πολύ ευνοϊκές διατάξεις για όσους εμπλεκόμενους με μια τέτοια οργάνωση δίνουν πληροφορίες που βοηθούν στην εξάρθρωσή της.