Ιστολόγια

Με πλούσια αρθρογραφία σε όλους του κλάδους της ενασχόλησής μας, φροντίζουμε να μένουμε ενημερωμένοι σε όλες τις νομικές εξελίξεις και τις αλλαγές των νόμων.

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ - Παραβατικότητα Ανηλίκων και Ευθύνη των Γονέων

Στο ελληνικό ποινικό σύστημα, οι ανήλικοι από δώδεκα (12) έως δεκαοχτώ (18) ετών τιμωρούνται για τη διάπραξη άδικων πράξεων, σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο ανηλίκων, ενώ τα ποινικά αδικήματα που τελούνται από παιδιά κάτω των 12 ετών παραμένουν ατιμώρητα. 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Ως λαθρεμπορία ή λαθρεμπόριο ορίζεται το αδίκημα της μη καταβολής δασμών και φόρων επί εμπορευμάτων που μεταφέρονται από το έδαφος ενός κράτους σε ένα άλλο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που στόχο έχει να αποστερήσει από το Ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ανωτέρω έσοδα, προερχόμενα από την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων.

Πρόκειται για έγκλημα το οποίο μπορεί να τελεστεί με διάφορους τρόπους, όπως ρητά ορίζεται στον Ν. 2960/2001, μεταξύ των οποίων είναι:

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται όλο και συχνότερα η πρόθεση υποψήφιων αγοραστών να αγοράσουν προσημειωμένο ακίνητο (ακίνητο με προσημείωση υποθήκης).

Σελίδες