ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Αγοραπωλησία Υποθηκευμένου Ακινήτου - διαδικασία

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται όλο και συχνότερα η πρόθεση υποψήφιων αγοραστών να αγοράσουν προσημειωμένο ακίνητο (ακίνητο με προσημείωση υποθήκης).

Η διαδικασία γίνεται με την εξόφληση του δανείου που ασφαλίζεται με την προσημείωση υποθήκης, από το συμφωνηθέν τίμημα την ημέρα του συμβολαίου και μεταγενέστερη άρση της προσημείωσης υποθήκης, με έξοδα του πωλητή. Στην πράξη, δηλαδή, ένα μέρος του τιμήματος δεν καταλήγει στον πωλητή αλλά στην τράπεζα που έχει εγγράψει την υποθήκη, με σκοπό την εξόφληση του οφειλομένου ποσού και την αγορά του ακινήτου καθαρού πλέον από βάρη.

Πρόκειται για μία ακανθώδη διαδικασία, κατά την οποία ζητείται από την εκάστοτε πιστούχο τράπεζα «βεβαίωση πρόθεσης άρσης προσημείωσης υποθήκης», με την οποία βεβαιώνεται από την τράπεζα/πιστούχο η πρόθεσή της να άρει την προσημείωση υποθήκης σε περίπτωση εξόφλησης του δανείου, με το οριστικό κλείσιμο του δανειακού λογαριασμού την ημέρα του συμβολαίου και κατόπιν καταβολής του ακριβούς ποσού του δανείου από τον αγοραστή στο δανειακό λογαριασμό (του πωλητή). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής την ημέρα του συμβολαίου και σε συνεννόηση με την τράπεζα, κλείνει οριστικά ο δανειακός λογαριασμός κατόπιν εξόφλησης του δανείου, εκδίδεται το αντίστοιχο extre και την επόμενη ημέρα εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση εξόφλησης. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης εξόφλησης, το ακίνητο εξακολουθεί μεν να είναι προσημειωμένο στο υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολογικό γραφείο, πλην όμως το δάνειο που ασφαλίζεται με την προσημείωση υποθήκης είναι εξοφλημένο και μπορεί απρόσκοπτα πια να γίνει η αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο για άρση της προσημείωσης.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι πρόκειται για μια διαδικασία εξαιρετικά περίπλοκη, που αν και δεν προτείνεται, εντούτοις μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντοτε με τη συνδρομή νομικού παραστάτη για την αποφυγή αγοράς εν τέλει ακινήτου με βάρος/χρέος.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην αγοραπωλησία ακινήτων και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά στην άρτια και χωρίς ελαττώματα ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου που θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6984183366 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013)