Οικογενειακό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο, εξαιτίας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, εφόσον αδυνατεί ολικώς ή μερικώς  να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, αλλά και για λόγους τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εφόσον εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγο του, τα τέκνα ή τους γονείς του, όπως ορίζει ο νόμος στο άρθρο 1666 ΑΚ.

ΕΙΣΤΕ ΘΥΜΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ; - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 ν. 3500/2006  «Σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να διατάσσεται ιδίως η απομάκρυνση του καθ' ου από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του αιτούντος, κατοικίες στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας». 

Οικογενειακό Δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο είναι κλάδος του αστικού δικαίου και ρυθμίζει τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας και συγκεκριμένα τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Σελίδες