Οικογενειακό Δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο είναι κλάδος του αστικού δικαίου και ρυθμίζει τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας και συγκεκριμένα τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων. Με το οικογενειακό δίκαιο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη μνηστεία, το γάμο, τις σχέσεις των συζύγων, το διαζύγιο, την απόκτηση απογόνων μέσω ιατρικής υποβοήθησης, ζητήματα συγγένειας, τη διατροφή μεταξύ μελών της οικογένειας, τις σχέσεις γονέων και τέκνων και την υιοθεσία, την επιτροπεία καθώς και την αναδοχή ανηλίκου, τη δικαστική συμπαράσταση ενηλίκου και τέλος τη δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων.

Σχετικά άρθρα...

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο, εξαιτίας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής
Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το ανήλικο τέκνο έχει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο. Το ίδιο δικαίωμα
Σύμφωνα με το άρθρο 1510 ΑΚ «η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν
Με το άρθρο 1465 ΑΚ εισάγεται το τεκμήριο καταγωγής από γάμο. Σύμφωνα με αυτό, το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της
Με τον όρο αλλαγή επωνύμου, νοείται η διαδικασία κατά την οποία ένα πρόσωπο ζητά να λάβει νέο επώνυμο, διαφορετικό από το επώνυμο του