Στυλιανή Κ. Μπακαμήτσου - Χρονοπούλου

Δικηγορος Αστικού Δικαίου - Real Estate Law Expert

Απόφοιτη της Νομικής Σχολής Θράκης με βαθμό «Λίαν Καλώς», η Στυλιανή Κ. Μπακαμήτσου δραστηριοποιείται ήδη από το 2015 στον τομέα του Αστικού Δικαίου, με ειδίκευση στους τομείς του οικογενειακού, κληρονομικού, τραπεζικού, συνταξιοδοτικού δικαίου καθώς και της αγοραπωλησίας ακινήτων. Ομιλεί αγγλικά και γερμανικά, ενώ διαθέτει και πιστοποιημένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Με βασικές της αρχές την ειλικρίνεια και την ευθύτητα στις σχέσεις της με τον πελάτη, ασκεί μάχιμη δικηγορία με καθημερινή παρουσία στα Δικαστήρια των Αθηνών αλλά και ολόκληρης της χώρας, έχοντας χειριστεί επιτυχώς σημαντικό όγκο υποθέσεων των πελατών της σε όλο το φάσμα του αστικού δικαίου, επιτυγχάνοντας την έκδοση θετικών δικαστικών αποφάσεων πανελλαδικώς.

Διαθέτει εμπειρία σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδίκευση, λεπτό χειρισμό, αλλά κυρίως γνώσεις και μεθοδικότητα, στοιχεία που η ίδια διαθέτει κατά γενική ομολογία των εντολέων της, όπως:

  • Οικογενειακά ζητήματα (αγωγές διαζυγίων, ασφαλιστικά μέτρα με προσωρινή διαταγή για θέματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας του γονέα με τα τέκνα του, αγωγές αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας, κλπ)
  • Κληρονομικά ζητήματα (έκδοση κληρονομητηρίου, χορήγηση άδειας αποποίησης ανηλίκου, προσβολή ή κήρυξη διαθήκης ως κυρίας, κλπ)
  • Τραπεζικά ζητήματα (κόκκινα δάνεια, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, ρυθμίσεις οφειλών, κλπ)
  • Μισθωτικές διαφορές (είσπραξη καθυστερούμενων μισθωμάτων, διαταγές απόδοσης – εξώσεις)
  • Ζητήματα ενοχικού δικαίου (έκδοση διαταγών πληρωμής, διεκδίκηση αποζημιώσεων από αδικοπρακτική ευθύνη, αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού, κλπ)
  • Ζητήματα εμπράγματου δικαίου  (δωρεά, χρησικτησία, δουλεία (διόδου κλπ), υποθήκη, προσημείωση, διανομή ακίνητου, κλπ)

Παράλληλα δραστηριοποιείται με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Αγοραπωλησίας Ακινήτων, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας (προ της αγοράς αλλά και την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου), τη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού σε περίπτωση προκαταβολής, την παράσταση ενώπιον συμβολαιογράφου κατά την υπογραφή του συμβολαίου, τη μεταγραφή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο και κάθε άλλη διαδικασία για την απόκτηση ενός ακινήτου χωρίς ελαττώματα από τον πελάτη. Συνεργάζεται με έμπειρους συμβολαιογράφους και μηχανικούς, δημιουργώντας έτσι μία πλήρως καταρτισμένη και ολοκληρωμένη ομάδα, ώστε η μεταβίβαση του ακινήτου να γίνει χωρίς κανένα κόπο για τους εντολείς της, αλλά με τη συνέπεια, την ορθότητα και τον επαγγελματισμό που απαιτείται.

Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας: +30 698 4183366 (WhatsApp, Viber)

Προσωπικό email: lbakamitsou@gmail.com

Πρόσφατη Αρθρογραφία:

Διόρθωση προδήλου σφάλματος στο Κτηματολόγιο Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου μπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο
Απαραίτητη είναι η εμπρόθεσμη διαδικασία δήλωσης της ακίνητης περιουσίας μας στο κτηματολόγιο προκειμένου να δηλωθούμε κύριοι των ακινήτων
Αγοραπωλησία είναι ουσιαστικά μία σύμβαση μεταξύ δύο μερών (πωλητή – αγοραστή), με την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο, ο