Συμμόρφωση Επιχείρησης και E-Shop με τον GDPR

Συμμόρφωση Επιχείρησης και E-Shop με τον GDPR

Όπως είναι γνωστό πλέον σε κάθε χρήστη του διαδικτύου, εδώ και τρία έτη είναι σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) οι υποχρεώσεις του οποίου δεσμεύουν το σύνολο των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται δεδομένα.

Ιδίως εν όψει των μέτρων που λήφθηκαν και λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του Covid-19, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν πλέον εκκινήσει να λειτουργούν και με ηλεκτρονικές πωλήσεις, ενώ είναι σε άμεση εκκρεμότητα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, με το οποίο θα επιδοτείται η κατασκευή e-shop υπό προϋποθέσεις.

H ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δημοσίευσε τις επικαιροποιημένες οδηγίες και συστάσεις της για τη σύννομη λειτουργία των ιστοσελίδων, σε σχέση με ένα άλλο νομοθέτημα, αυτό του Νόμου 3471/2006. Μάλιστα, στις συστάσεις της η ελληνική αρχή, διευκρίνιζε ότι σκόπευε να παράσχει προθεσμία 2 μηνών στις ιστοσελίδες, για τη συμμόρφωσή τους.

Σε κάθε περίπτωση και εκτός της ισχύουσας νομικής υποχρέωσης, κάθε επιχείρηση που σέβεται την εικόνα της ιδίως προς τους πελάτες της, οφείλει (αλλά και έχει όφελος) να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

[Πηγή: https://skglawfirm.gr/eshop-and-gdpr/ ]