ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις ναρκωτικών

Όποιος καταληφθεί με οποιονδήποτε τρόπο να προμηθεύεται ή να κατέχει ναρκωτικά, σε ποσότητες που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση ή κάνει χρήση αυτών ή τα καλλιεργεί σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για την ατομική του χρήση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε (5) μηνών. Η διαπίστωση του σκοπού εξυπηρέτησης της δικής του αποκλειστικά χρήσης γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της καθαρότητας και της ποσότητας του συγκεκριμένου ναρκωτικού, σε συνδυασμό με τη συχνότητα χρήσης, το χρόνο χρήσης, την ημερήσια δόση και τις ιδιαίτερες ανάγκες χρήσης του συγκεκριμένου χρήστη.

Ο δράστης της πράξης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να κριθεί ατιμώρητος, εάν το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις τέλεσης της πράξης και την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν εντελώς περιστασιακή και δεν είναι πιθανόν να επαναληφθεί.

Ο δράστης της ανωτέρω πράξης κρίνεται υποχρεωτικά ατιμώρητος αν αναγνωρισθεί από το δικαστήριο ότι συντρέχει στο πρόσωπό του η ιδιότητα του τοξικομανούς (εξαρτημένος χρήστης).

Καταδικαστικές αποφάσεις που αφορούν το ανωτέρω έγκλημα δύναται να μην περιληφθούν στα αντίγραφα των δελτίων ποινικού μητρώου.

Επιβαρυντική περίσταση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ο δράστης καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιμοποιεί πλαστή ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών με σκοπό τη χρήση τους από τον ίδιο, με την επαπειλούμενη ποινή φυλάκισης να φτάνει μέχρι τα δύο (2) έτη.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις ναρκωτικών και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε περίπτωση που συλληφθείτε για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών και οδηγηθείτε στο αυτόφωρο. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Επιτυχής ποινική διαπραγμάτευση κατ' άρθρο 303 ΚΠΔ για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών υπό τη μορφή της αγοράς από κοινού. Οι δύο
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από μη τοξικομανή. Η εντολέας μας στην οποία πρωτοδίκως της είχε
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της διεύθυνσης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (187 ΠΚ), της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης