ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ (Οπλοφορια, Οπλοκατοχη, Οπλοχρησια)

Παράνομη Οπλοχρησία, Οπλοφορία, Οπλοκατοχή, Κατοχή Πυρομαχικών

Πολύ συχνά ο μέσος άνθρωπος παρερμηνεύει την έννοια του όπλου, όπως αυτό νοείται στον φυσικό κόσμο, με τον όρο του όπλου, όπως αυτό λαμβάνεται υπόψη στο ποινικό δίκαιο. Ενώ, λοιπόν, συνήθως στην καθομιλουμένη όταν αναφερόμαστε σε όπλο εννοούμε το περίστροφο, το πιστόλι, ή ακόμη και την κυνηγετική καραμπίνα, σε επίπεδο ποινικού δικαίου ως όπλο νοείται κάθε μέσο το οποίο είναι πρόσφορο να τραυματίσει ή να θανατώσει το ανθρώπινο σώμα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ειδικό ποινικό νόμο 2168/1993, όπως αυτός ισχύει και μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4678/2020, ως «όπλο» νοείται κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες, βλήματα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες, φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα. Έτσι, ευνόητο είναι ότι ως «όπλα» νοούνται και τα μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, οι σιδηρογροθιές, τα ρόπαλα, τα σπαθιά, οι λόγχες, τα ξίφη, τα ψαροτούφεκα, τα αυτόματα ή ημιαυτόματα πυροβόλα, καθώς επίσης και όλες εκρηκτικές και εύφλεκτες χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων (π.χ. εξαρτημάτων αυτών) απαγορεύεται. Ωστόσο, ο νομοθέτης σε ορισμένες περιπτώσεις, και μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ειδική άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του, επιτρέπει την κατοχή ορισμένων ειδών όπλων (π.χ. ξίφη όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι συλλέκτες). Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι κάτοχοι των  όπλων υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη αυτών, υπό την έννοια ότι αυτά πρέπει να είναι αποσυναρμολογημένα, χωρίς πυρομαχικά, και τοποθετημένα σε ασφαλές και δυσπρόσιτο μέρος. Παράλληλα δε, και η παραχώρηση του όπλου από νόμιμο κάτοχο σε τρίτα πρόσωπα, που διαθέτουν σχετική άδεια, απαγορεύεται. Αναφορικά δε με την ποινή που επιβάλλεται, αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του όπλου, σε συνδυασμό με το εάν απαιτείται από το νόμο ειδική άδεια για τη φύλαξη αυτού στο σπίτι του ενδιαφερομένου, καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως τα πυροβόλα όπλα και τα τουφέκια αλιείας, για τα οποία δεν απαιτείται σχετική άδεια. Πάντως, η οπλοκατοχή είναι πάντοτε πλημμέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση, τα πλαίσια της οποίας εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.  

Ωστόσο, η οπλοκατοχή δεν πρέπει να συγχέεται με την οπλοφορία, η οποία ομοίως αποτελεί ποινικό αδίκημα και διώκεται, όταν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ειδική άδεια οπλοφορίας. Ωστόσο, διαφέρει από την οπλοκατοχή, δεδομένου ότι στο αδίκημα της οπλοφορίας ο ενδιαφερόμενος, που δεν διαθέτει την σχετική άδεια, φέρει επάνω του το όπλο, το οποίο προφανώς δύναται να χρησιμοποιήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ αντίθετα στο αδίκημα της οπλοκατοχής, ο ενδιαφερόμενος απλώς φυλάσσει το όπλο στο σπίτι του, χωρίς να συντρέχει άμεσος κίνδυνος. Για αυτό, λοιπόν, το λόγο, και εξαιτίας της μεγαλύτερης επικινδυνότητας που επάγεται το συγκεκριμένο αδίκημα, οι άδειες οπλοφορίας δίδονται πλέον με εξαιρετική φειδώ και κατόπιν διενέργειας εξονυχιστικών ελέγχων, ιδίως σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υφίστανται πράγματι λόγοι ασφαλείας. Ωστόσο, και το αδίκημα της οπλοφορίας αποτελεί πλημμέλημα, τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση

Τέλος, σημαντικότατο αδίκημα αποτελεί και η οπλοχρησία, η οποία συνίσταται στη χρήση όπλου για τη διάπραξη άλλου αδικήματος (κακουργήματος ή πλημμελήματος) και η οποία, ομοίως, αποτελεί πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 5 έτη. Ωστόσο, ο νόμος περί όπλων διακρίνει και διακεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες προβλέπεται ποινή κάθειρξης (5-15 έτη) όταν ο δράστης προβαίνει σε εισαγωγή, κατασκευή, προμήθεια, και γενικά εφοδιασμό ομάδων ή οργανώσεων με όπλα, οι οποίες αποσκοπούν στη διάπραξη άλλων αδικημάτων.

 

*Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία σε πάσης φύσεως υποθέσεις παράβασης του νόμου περί όπλων και πυρομαχικών και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά ενώπιον παντός Ποινικού Δικαστηρίων και σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ληστείας (380 ΠΚ), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (309 ΠΚ) και της οπλοφορίας και οπλοχρησίας (Ν.
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (309 ΠΚ) και της οπλοχρησίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, μέσα από τις
Αθώωση δύο ανηλίκων εντολέων μας για το αδίκημα της ληστείας (380 ΠΚ), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (309 ΠΚ) και της οπλοφορίας και