Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής

Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής διάρκειας ενός (1) έτους χορηγείται σε αλλοδαπούς για τους ακόλουθους 2 λόγους:

1) Όταν υπάρχει απορριπτική ή ανακλητική απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής κατά της οποίας ο αλλοδαπός έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και έχει κερδίσει την αίτηση αναστολής ή την προσωρινή διαταγή της.

 

ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

 1. Δύο φωτογραφίες.
 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
 3. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης.
 4. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναστολής ή της προσωρινής διαταγής αναστολής.
 5. Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου περί ισχύος της αναστολής και της αίτησης ακύρωσης.
 6. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 Ευρώ

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 1. Δύο φωτογραφίες
 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
 3. Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου περί ισχύος της αναστολής και της αίτησης ακύρωσης.
 4. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 Ευρώ

 

2) Όταν υπάρχει αποφυλάκιση του αλλοδαπού με όρους ή επιβολή όρων κατά το στάδιο της προδικασίας σε ποινική υπόθεση (όπως η εμφάνιση σε Α/Τ, οι περιορισμοί διαμονής/μετακίνησης και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα) για όσο καιρό διαρκούν οι περιοριστικοί όροι.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ

 1. Δύο φωτογραφίες.
 2. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, εφόσον υπάρχει.
 3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 Ευρώ
 4. Ακριβές φωτοαντίγραφο του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή της δικαστικής απόφασης δυνάμει των οποίων αποφυλακίζεται με υπό όρους απόλυση ή της απόφασης του αρμοδίου οργάνου που θέτει τους περιοριστικούς όρους κατά τη διάρκεια του σταδίου της προδικασίας.
 5. Αποφυλακιστήριο.
 6. Βεβαίωση από Α.Τ ότι οι περιοριστικοί όροι τηρούνται.
 7. Βεβαίωση από Α.Τ. ότι οι περιοριστικοί όροι δεν έχουν αρθεί ή τροποποιηθεί (στην περίπτωση που έχει μόνο απαγόρευση εξόδου).

Αρχική

Value Loyalty Commitment