Ποινική διαπραγμάτευση

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Με τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον Νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προωθήθηκαν αρκετά οι εναλλακτικοί τρόποι απονομής της Δικαιοσύνης, οι οποίοι στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της ποινικής δίκης αλλά και στην αμεσότερη δικαστική κρίση. Ένας νέος θεσμός λοιπόν, στα πρότυπα του Αγγλοσαξονικού Δικαίου, εισήχθη στον Νέο ΚΠΔ και συγκεκριμένα στο αρ. 303 ΚΠΔ. Η ποινική διαπραγμάτευση (plea bargaining).