Εθνικό Κτηματολόγιο

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Διαδικασία - Δικαιολογητικά

Απαραίτητη είναι η εμπρόθεσμη διαδικασία δήλωσης της ακίνητης περιουσίας μας στο κτηματολόγιο προκειμένου να δηλωθούμε κύριοι των ακινήτων μας και να αποφύγουμε είτε τυχόν λανθασμένες εγγραφές, είτε το χαρακτηρισμό της περιουσίας μας ως αγνώστου ιδιοκτήτη καθώς και την καταβολή προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.