Αστικό Δίκαιο

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η υιοθεσία ανηλίκου είναι μια νομική πράξη, με την οποία διαπλάθεται μια γονική και κατ’ επέκταση συγγενική σχέση μεταξύ θετών ενηλίκων και ανηλίκου τέκνου με έντονο κοινωνικοσυναισθηματικό υπόβαθρο. Με τους υποψήφιους θετούς γονείς δεν υπάρχει κανένας βιολογικός δεσμός, αλλά απλώς η επιθυμία τους να εντάξουν το ανήλικο τέκνο στην οικογένεια τους αποκόπτοντας το έτσι πλήρως από την βιολογική του οικογένεια. 

ΕΙΔΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δικαστική συμπαράσταση είναι η κατάσταση, στη οποία τίθεται ένα πρόσωπο, εξαιτίας ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας, εφόσον αδυνατεί ολικώς ή μερικώς  να φροντίζει μόνος για τις υποθέσεις του, αλλά και για λόγους τοξικομανίας ή αλκοολισμού, εφόσον εκθέτει στον κίνδυνο της στέρησης τον εαυτό του, το σύζυγο του, τα τέκνα ή τους γονείς του, όπως ορίζει ο νόμος στο άρθρο 1666 ΑΚ.

ΕΙΔΗ ΔΙΑΘΗΚΩΝ

Διαθήκη είναι το έγγραφο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος προσδιορίζει ο ίδιος κληρονόμους του αλλά και ρυθμίζει ορισμένες σχέσεις οικογενειακού δικαίου. Στο νόμο συναντάται και ως «διάταξη τελευταίας βούλησης» ή «τελευταία διάταξη». Η διαθήκη είναι δικαιοπραξία τυπική. Ο νόμος προβλέπει έγγραφο τύπο για τη σύνταξη της διαθήκης, ο οποίος είναι συστατικός, ενώ η μη τήρησή του καθώς και οι παραβάσεις σχετικά μ’ αυτόν έχουν ως συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα της διαθήκης. Συντάσσεται αυτοπροσώπως και ανακαλείται ελεύθερα.

Σελίδες