ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ & ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Αθώωση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση

Αθώωση εντολέα μας για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης (229 ΠΚ) και της συκοφαντικής δυσφήμησης (363 ΠΚ). Το δικαστήριο πείστηκε ότι η εντολέας μας, καίτοι ο αντίδικος είχε αθωωθεί στη δική της αντίθετη μήνυση, δεν είχε πρόθεση να τον καταμηνύσει ψευδώς και να τον συκοφαντήσει αλλά προέβη σε αυτές τις έννομες ενέργειες χωρίς δόλια προαίρεση καθώς πίστευε (πεπλανημένα) ότι είχε δίκιο.

Στο δικαστήριο παραστάθηκε ο ποινικολόγος του γραφείου μας Βασίλειος Χρονόπουλος.

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση: