Ψευδής καταμήνυση

(229 ΠΚ) Όποιος εν γνώσει καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, καθώς και όποιος εν γνώσει και ψευδώς καθιστά άλλον ύποπτο στην αρχή υποβάλλοντας, αλλοιώνοντας ή αποκρύπτοντας κάποιο αποδεικτικό μέσο για αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Σχόλια: Συχνό φαινόμενο είναι η υποβολή μήνυσης για ψευδή καταμήνυση από κάποιον ως “αντίποινα” με το που υπάρξει καταγγελία για αυτόφωρο αδίκημα εις βάρος του στην αστυνομία. Αποτέλεσμα αυτού είναι να καταλήγουν και οι δύο εμπλεκόμενοι (καταγγέλλων και καταγγελλόμενος) στο κρατητήριο και να οδηγούνται την επομένη από κοινού στο αυτόφωρο. Γι’ αυτό θέλει προσοχή όταν καταγγέλλουμε μια παρανομία στην αστυνομία να συμβουλευόμαστε πρώτα το δικηγόρο μας.

Αρχική

Value Loyalty Commitment