ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Aθώωση για Προσβολή Γενετήσιας Αξιοπρέπειας

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή ενώπιον ανηλίκων (337 παρ.2 ΠΚ). 

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση: