ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑ (ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ) ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

Αθώωση για Ψευδορκία

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρα (πλέον ψευδούς κατάθεσης αρ.224 ΠΚ).

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση: