ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Αθώωση για Έκθεση και Παρασιώπηση Εγκλήματος

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της έκθεσης (306 ΠΚ) και παρασιώπησης εγκλήματος (232 ΠΚ).

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση: