ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απορρίφθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης περιουσίας σε βάρος του εντολέα μας

Απορρίφθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης περιουσίας σε βάρος του εντολέα μας και οφειλέτη, καθώς έγινε δεκτός ο ισχυρισμός που προβάλλαμε με το σημείωμά μας περί αοριστίας της επίδικης αίτησης καθώς δεν συνέτρεχε επικείμενος κίνδυνος αποξένωσης του οφειλέτη από τα περιουσιακά του στοιχεία.

Στο δικαστήριο παραστάθηκε η δικηγόρος του γραφείου μας Στυλιανή Μπακαμήτσου.

 

Δείτε παρακάτω την απόφαση: