Αλλαγές στις τακτικές άδειες κρατουμένων και τις αγροτικές φυλακές

Ψηφίστηκε εν τέλει δια μέσω πολλών αντιδράσεων ο νέος νόμος που αλλάζει μεταξύ άλλων και τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικής αδείας σε φυλακισμένους καθώς και τις προϋποθέσεις μεταγωγής κρατουμένων σε αγροτικές φυλακές (ΦΕΚ 247/11-12-2020).

Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
1) Αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης τακτικής αδείας, ορίστηκε με βάση τη συνολική ποινή το ποσοστό αυτής που πρέπει να έχει εκτιθεί και συγκεκριμένα:

  • Για ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη πρέπει να έχει εκτιθεί πραγματικά («σκαστά») το ένα δέκατο (1/10) της ποινής.
  • Για ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης έως 10 έτη πρέπει να έχει εκτιθεί πραγματικά το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής.
  • Για ποινή κάθειρξης άνω των 10 ετών πρέπει να έχει εκτιθεί πραγματικά τα τρία δέκατα (3/10) της ποινής.
  • Για ποινή ισόβιας κάθειρξης πρέπει να έχουν εκτιθεί πραγματικά τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

- Εξαίρεση θεσπίστηκε για το αδίκημα της ληστείας από το οποίο προήλθε θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη ή τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα εναντίον προσώπου και για την οποία έχει επιβληθεί ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης, ο χρόνος που πρέπει να εκτιθεί ανέρχεται στα δύο πέμπτα (2/5) της ποινής και πάντως όχι πριν από δύο έτη συνεχούς εγκλεισμού.
- Επίσης μία άλλη σημαντική αλλαγή που επήλθε είναι ότι για να δικαιούται ο κρατούμενος τακτική άδεια δεν πρέπει να εκκρεμεί εις βάρος του όχι μόνο ποινική διαδικασία σε βαθμό κακουργήματος αλλά και σε βαθμό πλημμελήματος που εμπεριέχει πράξεις βίας ή απειλή βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων (πλήθος αδικημάτων όπως σωματικές βλάβες, εκβίαση, συμπλοκή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, έκρηξη, κάποιες μορφές απειλής κ.α.), καθώς επίσης δεν πρέπει να εκκρεμεί και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή διαδικασία έκδοσης σε τρίτη χώρα.

2) Αναφορικά με τη διάρκεια των τακτικών αδειών επήλθαν κι εδώ σημαντικές αλλαγές και συγκεκριμένα:
- Η αρχική άδεια παρέμεινε στις 5 ημέρες αλλά η αυξημένη άδεια, από 8 ημέρες, έπεσε στις 6 ημέρες και με την προϋπόθεση ότι ο κρατούμενος έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του (αντί 2/5 προηγουμένως) και σε περίπτωση ποινής ισοβίας κάθειρξης τα 14 έτη (αντί τα 12 προηγουμένως).
- Δόθηκε στον διευθυντή της φυλακής δυνατότητα να μην παραχωρεί επιπλέον 1 ημέρα για τη μετάβαση και 1 ημέρα για την επιστροφή σε όσους κατοικούν πέραν των 300 χιλιομέτρων από τη φυλακή ή σε νησιά που αντιμετωπίζουν συγκοινωνιακές δυσχέρειες, αν κρίνει ότι η μετάβαση χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο από ένα 24ωρο.

3) Αναφορικά με τις προϋποθέσεις μεταγωγής σε αγροτικές φυλακές αυστηροποιήθηκε σημαντικά η δυνατότητα αυτή καθώς πλέον:
- Πρέπει υποχρεωτικά πρώτα να έχει χορηγηθεί στον κρατούμενο τουλάχιστον μία τακτική άδεια, της οποίας οι όροι πρέπει να έχουν τηρηθεί από τον κρατούμενο.
- Να έχουν εκτίσει όπως και με τη διαδικασία χορήγησης τακτικών αδειών:

  • Για ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη πρέπει να έχει εκτιθεί πραγματικά («σκαστά») το ένα δέκατο (1/10) της ποινής.
  • Για ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης έως 10 έτη πρέπει να έχει εκτιθεί πραγματικά το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής.
  • Για ποινή κάθειρξης άνω των 10 ετών πρέπει να έχει εκτιθεί πραγματικά τα τρία δέκατα (3/10) της ποινής.
  • Για ποινή ισόβιας κάθειρξης πρέπει να έχουν εκτιθεί πραγματικά τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

- Απαγορεύται πλέον η μεταγωγή ή παραμονή σε αγροτικές φυλακές σε όσους έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα τρομοκρατίας καθώς και σε όσους έχουν χάσει τη δυνατότητα λήψης τακτικών αδειών (πχ λόγω πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμούς ποινικής δίωξης).

Σχετικές Υποθέσεις...

Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της μεταφοράς και εισαγωγής στη χώρα 5 παράτυπων μεταναστών (λαθρομεταναστών), οι οποίοι ήταν κρυμμένοι
Αθώωση εντολέων μας για το αδίκημα της λαθρεμπορίας σε κατ' έφεση δίκη κατά καταδικαστικής απόφασης του πρώτου βαθμού που είχε επιβάλει
Αθώωση εντολέα μας για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών σε κατ' έφεση δίκη κατά καταδικαστικής απόφασης του πρώτου βαθμού που είχε

Δικηγορικό Γραφείο Αθήνας - Χρονόπουλος και Συνεργάτες