Μετατροπή της ποινής σε χρήμα

Με το νέο Ποινικό Κώδικα (Ν.4619/2019) καταργήθηκε η δυνατότητα μετατροπής ποινών μικρότερων των 5 ετών σε χρηματικές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν για αδικήματα που τελέστηκαν μετά την 01/07/2019 δεν μετατρέπονται σε χρηματικές.

Αντιθέτως για αδικήματα που τελέστηκαν πριν την 01/07/2019 και δεν ξεπερνούν τα 5 χρόνια φυλάκισης επιτρέπεται η μετατροπή σύμφωνα με τον παλαιό -ευνοϊκότερο- νόμο. Κάθε μέρα φυλάκισης μετατρέπεται από το δικαστήριο προς 5 έως 100 ευρώ και ο κατηγορούμενος καλείται να πληρώσει τελικά το ποσό που του έχει επιβληθεί μετά τον πολλαπλασιασμό των ημερών φυλάκισης επί του ποσού αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο τελικό ποσό επιβάλλεται προσαύξηση 110% ως φόρος από το Δημόσιο. Έτσι, για παράδειγμα, μία ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους που έχει μετατραπεί προς 5 ημερησίως σημαίνει πρακτικά ότι ο καταδικασθείς θα κληθεί να πληρώσει: 12 (μήνες) x 30 (ημέρες) x 5 = 1.800 χωρίς την προσαύξηση. Συν 1.800 x 110% = 1.980 με την προσαύξηση. Άρα συνολικά (1.800+1.980) = 3.780. Μετά τη μετατροπή της ποινής, αν αυτή έχει μετατραπεί προς ποσό ανώτερο των 5 ημερησίως και ταυτόχρονα έχει επέλθει χειροτέρευση των οικονομικών δεδομένων του καταδικασθέντος, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει τη μείωση του ποσού της ημερήσιας μετατροπής έως του ελαχίστου ποσού των 5.

Αρχική

Value Loyalty Commitment