ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν το δικαστήριο έχει επιβάλλει στον κατηγορούμενο χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης που έχει μετατραπεί σε χρηματική κατά τον παλαιό Ποινικό Κώδικα (προ 1-7-2019), ο κατηγορούμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την καταβολή αυτής σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (δοσοποίηση) όταν αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο του ποσού απευθείας. Σε πρώτη φάση μπορεί να ζητηθεί η καταβολή του ποσού σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις (πάντα σε εξάρτηση με τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος). Αν στη συνέχεια, λόγω απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων, επέλθει αδυναμία καταβολής του ποσού των δόσεων που έχει οριστεί από το δικαστήριο, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης της δοσοποίησης σε έως και 5 χρόνια (60 μηνιαίες δόσεις).

Πλέον με το νέο Ποινικό Κώδικα του 2024 (Ν.5090/2024), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1-5-2024, ποινές φυλάκισης που μετατρέπονται σε χρηματικές μπορούν να δοσοποιηθούν από το δικαστήριο που τις επιβάλλει σε συνολική προθεσμία έως 3 ετών, ενώ αν επέλθει αδυναμία καταβολής των δόσεων μεταγενέστερα που οφείλεται σε ουσιώδη αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης του καταδικασθέντος, το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του καταδικασθέντος, μπορεί να χορηγήσει προθεσμία καταβολής που δεν υπερβαίνει τα 5 συνολικά έτη.

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις δοσοποίησης ποινών και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε σχετική σας υπόθεση. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).