ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν το δικαστήριο έχει επιβάλλει στον κατηγορούμενο χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης που έχει μετατραπεί σε χρηματική κατά τον παλαιό Ποινικό Κώδικα, ο κατηγορούμενος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την καταβολή αυτής σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (δοσοποίηση) όταν αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο του ποσού απευθείας. Σε πρώτη φάση μπορεί να ζητηθεί η καταβολή του ποσού σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις (πάντα σε εξάρτηση με τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος). Αν στη συνέχεια, λόγω απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων, επέλθει αδυναμία καταβολής του ποσού των δόσεων που έχει οριστεί από το δικαστήριο, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης της δοσοποίησης σε έως και 5 χρόνια (60 μηνιαίες δόσεις).

 

*Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις δοσοποίησης ποινών και μπορεί να σας συνδράμει αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε σχετική σας υπόθεση. Για περαιτέρω νομικές συμβουλές ή για την ανάθεση της υπόθεσής σας στο γραφείο μας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 6936361011 ή με email στο info@vlc-law.gr. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται βάσει Κώδικα περί Δικηγόρων η παροχή νομικών συμβουλών άνευ της ανάλογης αμοιβής (άρθρο 57 Ν. 4194/2013).